Privacy Verklaring

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert geDAAN je in deze privacyverklaring graag over:

 • welke persoonsgegevens geDAAN verzamelt en met welk doel
 • hoe geDAAN persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • hoe lang geDAAN persoonsgegevens bewaart
 • met wie geDAAN persoonsgegevens deelt
 • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • welke cookies geDAAN op deze website plaatst

Contactgegevens van geDAAN

geDAAN is gevestigd aan de Staalstraat  26-2, 1011JM te Amsterdam. De Functionaris Gegevensbescherming van geDAAN is Danielle van Ouwerkerk, die bereikbaar is via telefoonnummer 06-240 90 545 of info@gedaan.org.

Welke persoonsgegevens geDAAN verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor coaching als klant registreert geDAAN:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt geDAAN via haar website; gegevens van klanten verzamelt geDAAN via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt geDAAN om contact met je op te nemen, individuele coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, registreert geDAAN:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt geDAAN om jou 10 x per jaar geDAAN Nieuwsbrief toe te sturen.

Wanneer je je aanmeldt voor een informatie- of andere bijeenkomst verzamelt geDAAN:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Evt. afwijkend factuuradres

Deze gegevens verzamelt geDAAN via haar website om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over desbetreffende bijeenkomst en je een gepersonaliseerde factuur te sturen.

Hoe geDAAN persoonsgegevens bewaart en beveiligt

geDAAN neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Danielle van Ouwerkerk via info@gedaan.org.

Hoe lang geDAAN persoonsgegevens bewaart

geDAAN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor geDAAN de gegevens verzamelt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar worden bewaard, en persoonsgegevens van deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar. Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Met wie geDAAN persoonsgegevens deelt

geDAAN verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht.Organisaties of bedrijven met wie wij samenwerken zijn:

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit geDAAN een verwerkersovereenkomst af, zodat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door geDAAN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gedaan.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. geDAAN reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. geDAAN wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies geDAAN gebruikt

geDAAN gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die geDAAN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan geDAAN hiermee haar website verder optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid

Heb je na lezing van onze privacyverklaring nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Danielle van Ouwerkerk van geDAAN. Zij zal je vragen graag beantwoorden.

© geDAAN – januari 2023